Etiske regler

Læs mine forretningsbetingelser
Læs mine cookie- og privatlivspolitik

 

Tavshedspligt

I alle forhold, hvor jeg har klienter/kunder, som coach, Stress ekspert og Pengementor, har jeg tavshedspligt omkring alle forhold, som mine klienter/kunder deler med mig. Det gælder for alle personlige forhold for klienten/kunden.

 

Det betyder at klienten/kunden kan være sikker på, at alt hvad der bliver talt om, KUN vil være mellem klienten/kunden og jeg. Tavshedspligten vil kun blive brudt, hvis klienten/kunden selv indvilliger i dette. I tilfælde hvor der er en tredje part involveret, skal det være tydeligt, hvilke informationer der må videregives og dette skal aftales med klienten/kunden. Tavshedspligten må kun brydes, hvis der er livsfare for klienten/kunden.

 

Hvis jeg undervejs i samtalerne erfarer, at klientens/kundens situation ligger udenfor mit kompetenceområde, vil jeg henvise til en anden fagperson, som har kompetencen til at hjælpe klienten/kunden videre.Som behandler vil jeg altid bestræbe mig på at optræde etisk korrekt og samvittighedsfuldt.

 

Rammer

Ved hvert møde vil min klient/kunde blive præsenteret for samtalens ramme med hensyn til, hvad samtalen skal handle om, hvor længe den varer, hvilket sted den foregår, om det er personligt møde eller online møde og hvordan vi følger op på samtalen. Desuden er det mig, der sørger for at få samtalen afsluttet på bedste vis. Og det er mig, der sørger for, at rammen bliver overholdt. Alle praktiske forhold omkring parkeringsforhold, mødeindkaldelse og opfølgning, vil altid fremgå tydeligt gennem vores kommunikation.

 

Desuden vil jeg følge GDPR og orientere klienten/kunden omkring dette. Dataansvar – jeg tager mine klienters/kunders databeskyttelse alvorligt. Jeg behandler personfølsomme data og derfor har jeg en privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler personfølsomme data. https://vallovalor.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

 

For at sikre mig, at jeg levere det bedste jeg kan, vil jeg få feedback fra klienten/kunden efter hver samtale/forløb.

 

Supervision

Jeg bliver jævnligt superviseret af psykolog/stress-specialist for at sikre høj faglighed.

 

Henvisning til andre faggrupper

Hvis jeg undervejs i samtalerne erfarer, at klientens/kundens situation ligger udenfor mit kompetenceområde, vil jeg henvise til en anden fagperson, som har kompetencen til at hjælpe klienten/kunden videre.

 

29.oktober 2019/ Tina Vallø