Forretningsbetingelser

Læs mine etiske regler
Læs mine cookie- og privatlivspolitik

 

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Mentor Tina Vallø.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, Individuel Vejledningsforløb, udgår fra Mentor ValløValør v/Tina Vallø, Bentsensvej 24, 4330 Hvalsø. CVR nr. 39483637, e-mail: info@vallovalor.dk

 

Fortrolighed

Mentor Tina Vallø behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Mentor Tina Vallø i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring fortroligt. Mentor Tina Vallø videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet uden forudgående aftale med kunden.

 

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms. 

 

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, Individuel vejledningsforløb samt andre ydelser: Mentorforløb, Retreats, Kurser, Workshops, Foredrag, Vejledningsforløb betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende.
Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling, uanset om køber vælger at afbryde sin deltagelse.

 

Mentorforløb, Retreats, Kurser, Workshops, Individuel Vejledningsforløb afvikles på de angivne tidspunkter.
Skulle der blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.
Sessioner i forbindelse med individuelt Mentorforløb og Vejledningsforløb skal være afholdt senest 6 måneder efter strategidagen/ første session, med mindre andet er aftalt, ellers bortfalder sessionerne.

 

Aflyses en enkelt session på mentorforløb eller Individuel Vejledning indenfor 24 timer, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale. Tidspunkter for mentor sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.
Overholdes dette ikke bortfalder sessionen og der gives ikke penge retur for denne session eller en erstatnings session. Køber er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at have en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

 

Rettigheder

Mentor Tina Vallø har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til Foredrag, Retreats, Kurser, Workshops, Mentorforløb, samt forskellige Vejledningsforløb.
Ved køb af Mentor Tina Valløs ydelser opnår køber brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Mentor Tina Vallø måtte pådrage sig i relation til sine produkter, Retrerats, Kurser, Workshops, Foredrag, Vejledningsforløb samt Mentor forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Mentor Tina Vallø skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.
Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Mentor Tina Vallø har handlet simpelt uagtsomt.

Mentor Tina Vallø erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.
Undervisning i investeringer er udelukkende af general karakter. Der ydes ingen konkrete anbefalinger om investeringsprodukter. Mentor Tina Vallø skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for kundes anvendelse af den opnåede viden.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

 

29.oktober 2019/ Tina Vallø